Měření radonu - FK TRADING spol. s r.o.

– operativní řešení Vašich požadavků


Společnost FK TRADING, spol. s r.o. provádí na základě povolení SÚJB:


STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

/jedná se o měření radonu na stavebním pozemku – nutné jako součást stavebního řízení/

Stavebními úřady je požadováno:
 • Pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží
 • Před rekonstrukcí rodinných domů a dalších objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi.
Dále se měření radonu používá:
 • Jako podklad pro rozhodnutí k provedení zásahů ke snížení přírodního ozáření osob.
 • Pro rozhodování o koupi pozemku a stanovení jeho tržní ceny.

  Na základě výsledků měření radonu jsme schopni zajistit návrh vhodného protiradonového opatření v souvislosti s hydroizolačním systémem objektu.


MĚŘENÍ A HODNOCENÍ VÝSKYTU RADONU A PŘEMĚNY RADONU VE STAVBÁCH

/týdenní měření objemové aktivity radonu/

Měření radonu se provádí:
 • Jako kontrolní měření pro kolaudační řízení
 • Jako informace pro uživatele stavby o důkladném a bezchybném provedení protiradonových opatření
 • Před rekonstrukcí jako podklad pro rozhodování o nutnosti a rozsahu provádění protiradonových opatření • Měření radonu provádíme pro individuální stavebníky, stavební firmy, projektanty a dodavatelské organizace.

 • Měření radonu zajišťujeme V KRÁTKÝCH OBJEDNACÍCH LHŮTÁCH S VYSTAVENÍM PROTOKOLU DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ od data měření.

 • POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

 • Možnost odeslání Vašeho dotazu nebo objednávky najdete v sekci NAPIŠTE NÁM.

Oblast působení:
Praha a Středočeský kraj – v těchto lokalitách DOPRAVA ZDARMA!
Zajistíme však měření radonu v jakémkoliv místě ČR.O radonu     Ceník služeb Napište nám

Kontakt:

FK TRADING, spol. s.r.o.
Kolbenova 912/5c
190 00 Praha 9 - Vysočany

(+420) 603 851 101


jitka.krizakova@post.cz