Měřicí přístroje a specifikace měření radonu

  Radonový index pozemku je stanovován podle metodik schválených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), je určen kombinací výskytu radonu v zeminách a horninách (objemová aktivita radonu v půdním vzduchu), plynopropustností zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě pozemku. Vzorky půdního vzduchu jsou odebírány z hloubky 80cm metodou ztraceného hrotu, poté analyzovány měřícím přístrojem RADON DETECTOR – LUK3B, výr.č. L3B/03/21 kalibrovaným ve Státním metrologickém středisku pro měřidla objemové aktivity radonu, Příbram – Kamenná. Plynopropustnost je stanovena jejím přímým měřením in situ přenosným polním zařízením RADON-JOK.


  Měření objemové aktivity radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách - týdenní měření - provádíme systémem integrální elektretové dozimetrie RM 1 , vyhodnocovací zařízení EVR – 5. Výběr měřících míst a rozmístění elektretových dozimetrů se provádí v souladu s metodikou Radiační ochrana – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách. Dávkové příkony záření gama měříme dozimetrem PM 1203M.


Měření radonu - vyhodnocovací zařízení EVR-5

Vyhodnocovací zařízení EVR-5


Měření radonu - systém integrální elektretové dozimetrie RM-1

Systém integrální elektretové dozimetrie RM-1


Měření radonu - Radon Detector - LUK3B

Radon Detector - LUK3B


Měření radonu - Radon Detector - LUK3B

Radon Detector - LUK3BFotogalerie z měření radonu     Ceník služeb Napište nám

Kontakt:

FK TRADING, spol. s.r.o.
Kolbenova 912/5c
190 00 Praha 9 - Vysočany

(+420) 603 851 101


jitka.krizakova@post.cz