Protiradonová opatření

Jednoduchá protiradonová opatření


  1. Utěsnění významných vstupních cest radonu z podloží do interiéru, zejména trhlin a prostupů v kontaktních konstrukcích, zakrytí revizních, vodoměrných a ostatních šachet plynotěsným např. plynotěsným poklopem, plynotěsné opracování všech prostupů instalací, které procházejí podlahovou konstrukcí apod.
  2. Zvýšení přirozené výměny vzduchu tam, kde se prokázalo, že vyšší hodnota objemové aktivity radonu je způsobena nízkou výměnou vzduchu. Přirozená výměna vzduchu se zajišťuje převážně vytvořením dostatečných větracích průduchů a štěrbin, které se vytvářejí ve spodních partiích domu (sklep nebo přízemí), nebo účinnějším šachtovým větráním, kdy je potřeba současně zajistit dostatečný přívod vnějšího atmosférického vzduchu do větraného podlaží (snížení koncentrace radonu musí být účinnější než zvýšení přísunu radonu v důsledku většího podtlaku)
  3. Utěsnění stropní konstrukce nad kontaktním podlažím bez pobytového prostoru nebo nad izolačním podlažím, zvýšení výměny vzduchu v těchto podlažích a utěsnění komunikačních vstupů (dveří, netěsné konstrukce schodiště, shozů, poklopů apod.) vedoucích do těchto podlaží z ostatních částí stavby domu
  4. Instalace nucené ventilace (jednoduché lokální vzduchotechnické zařízení) zvyšující výměnu vzduchu v zasažené pobytové místnosti, které vzduch do místnosti buď jen dodávají a vytvářejí mírný přetlak, nebo ho i odvádějí, a jsou proto vybaveny těsným rekuperátorem tepla. Tato nadstandardní metoda vyžaduje nejen zvýšené náklady pořizovací, ale je nutné počítat s jistými náklady provozními (energie na provoz jednotky a rekuperace, servis, výměna filtrů).


Profesionální protiradonová opatření

  1. Realizace větracích systémů podloží (podtlaková drenáž pod stávající podlahou) pomocí odsávacích potrubí, vrtů a jímek s odtahovým tělesem vyvedeným nad střechu a osazeným speciálním střešním radiálním ventilátorem. Předpokladem úspěšného fungování výše uvedené metody je relativně těsná stávající podlaha (např. betonová i bez funkční hydroizolace).
  2. Realizace výměny původních podlahových konstrukcí za nové s vodotěsnou a tepelnou izolací, včetně štěrkové drenážní vrstvy a flexibilním perforovaným potrubím napojeným na odtahové těleso vyvedené nad střechu a osazené speciálním střešním radiálním ventilátorem
  3. Instalace a vyregulování centrálního vzduchotechnického systému s nuceným větráním a rekuperací vzduchu


Měřicí přístroje a specifikace měření radonu     Ceník služeb Napište nám

Kontakt:

FK TRADING, spol. s.r.o.
Kolbenova 912/5c
190 00 Praha 9 - Vysočany

(+420) 603 851 101


jitka.krizakova@post.cz